• Rodzaj:
 • Gatunek:
 • Czas trwania:
 • Trener:
Regulamin konkursu
#Detox30

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu #Detox30 jest platforma treningowa Beat Studio TV prowadzona pod działalnością Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, NIP 9512534985, REGON 521224940. 
 2. Konkurs będzie przeprowadzany od 10 stycznia do 2 marca 2022 r. na platformie treningowej Beat Studio TV oraz Instagramie.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik platformy treningowej Beat Studio TV (www.beatstudio.tv). 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • Realizacja 30-dniowego wyzwania treningowego #Detox30 dostępnego na platformie treningowej Beat Studio TV
  • Aktywne dzielenie się postępami na Instagram Stories oznaczając profile @beatstudio.tv oraz @zenzorganic 

§3 NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są 4 zestawy organicznych kosmetyków Zenz:
  • Zestaw nr 1. Linia Pure (Szampon + Odżywka) wartość łączna 276 zł
  • Zestaw nr 2. Linia Sweet Sense (Szampon + Odżywka) – wartość łączna 276 zł
  • Zestaw nr 3. Linia Deep Wood (Szampon + Odżywka) – wartość łączna 276 zł
  • Zestaw nr 4. Linia Menthol (Szampon + Odżywka) – wartość łączna 276 zł
 2. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT nagrody wymienione w §3 ust. 1 są zwolnione z opodatkowania jako nagrody o jednorazowej wartości do 2000 zł. 
 3. Nagrody wygrane w Konkursie podlegają odbiorowi osobistemu w Yoga Beat Studio (Kielecka 23, 02-550 Warszawa) w ustalonym terminie.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 marca 2022 r. 
 2. Sposób rozstrzygnięcia konkursu:
  • Organizator wyznaczy 4 osoby spośród wszystkich, które ukończą wyzwanie i będą w jego trakcie najaktywniejsze na portalu Instagram. Wybrane 4 osoby otrzymają zestaw kosmetyków Zenz.
 3. Opublikowanie zwycięzców nastąpi poprzez Instagram Stories na profilu organizatora @beatstudio.tv 
 4. Każdy zwycięzca otrzyma od Organizatora wiadomość prywatną na portalu Instagram z informacją o otrzymanej wygranej. 
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Paulina Machaj, manager firmy Karolina Erdmann.  

§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu przy rejestracji na platformie treningowej Beat Studio TV prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 
 2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
Przewiń na górę