• Rodzaj:
 • Gatunek:
 • Czas trwania:
 • Trener:
Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI

  “7 dni darmowego dostępu do platformy BeatStudio.tv dla Klubowiczów CCC”

I.
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji “7 dni darmowego dostępu do platformy BeatStudio.tv dla Klubowiczów CCC” (dalej również: „Promocja”) , zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”)
 2. Organizatorem Promocji  jest Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, NIP 9512534985, REGON 521224940.
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Serwisie Internetowym dostępnym pod adresem URL: beatstudio.tv/zrealizuj-kod-klub-ccc/
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci CCC którzy osiągnęli status Silver lub Gold w Klubie CCC i otrzymali jednorazowy kod rabatowy (dalej również: „Uczestnik Promocji”)

II.
Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej 7 dni darmowego dostępu do platformy BeatStudio.tv (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
 2. Promocja dotyczy zakupu dokonanego poprzez Serwis Internetowy beatstudio.tv/zrealizuj-kod-klub-ccc/
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami promocyjnymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym i innych stronach platformy BeatStudio.tv
 4. Promocja obowiązuje od 03.2021 do 30.04.2021 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
 5. Udział w Promocji jest dobrowolny
 6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
  • pobrać swój unikalny jednorazowy kod promocyjny, udostępniony na koncie CCC 
  • dokonać zakupu dostępu do platformy treningowej online na beatstudio.tv/zrealizuj-kod-klub-ccc/ wpisując jednorazowy kod rabatowy w odpowiednim miejscu wskazanym w Serwisie Internetowym. 
  • Rejestrując się z podanym kodem wymagane jest podanie danych karty kredytowej w serwisie płatności PayPal, przez co po zakończeniu darmowego okresu dostępu automatycznie włączy się subskrypcja BeatStudio.tv
  • Wykorzystując kod Uczestnik promocji otrzymuje 7 dni darmowego dostępu do BeatStudio.tv. Darmowy okres oznacza 7 pełnych okresów 24-godzinnych od momentu dołączenia do platformy. Na ten czas Uczestnik Promocji otrzymuje dostęp do pełnej oferty BeatStudio.tv
  • W dowolnym momencie trwania 7-dniowego darmowego dostępu Uczestnik Promocji może anulować swoją subskrypcję. Darmowy dostęp pozostanie aktywny do końca obowiązującego darmowego okresu, a subskrypcja nie zostanie automatycznie przedłużona.
  • W przypadku braku anulowania subskrypcji po upływie 7 pełnych okresów 24-godzinnych środki w wysokości 69 zł (z VAT) za kolejny okres rozliczeniowy zostaną automatycznie pobrane z podanej podczas rejestracji karty, a dostęp do platformy wydłuży się o 30 dni. Opłata za dostęp do serwisu będzie odnawiana co 30 dni, aż do momentu jej anulacji przez użytkownika. Anulacji subskrypcji można dokonać zgodnie z zasadami opisanymi w ppkt. ‘h’.
  • Rozpoczynając nowy okres rozliczeniowy, Uczestnik Promocji wyraża zgodę na natychmiastowe wykonanie umowy i przyjmuje z do wiadomości, że utraci przysługujące prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług serwisu, co oznacza brak możliwości zwrotu środków za rozpoczęty okres rozliczeniowy. 
  • W kolejnym rozpoczętym okresie rozliczeniowym możliwe jest anulowanie subskrypcji w dowolnym momencie na Profilu w serwisie. Dostęp do platformy pozostanie aktywny do końca okresu rozliczeniowego, a dalsze opłaty nie zostaną pobrane. 
  • Pozostałe zasady korzystania z platformy BeatStudio.tv zostały zawarte w Regulaminie strony i Polityce Prywatności dostępnej na stronie BeatStudio.tv i obowiązują wszystkich Klubowiczów CCC korzystających z promocji  “7 dni darmowego dostępu do platformy BeatStudio.tv dla Klubowiczów CCC”

III.
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@beatstudio.tv, poprzez formularz kontaktowy udostępniony pod adresem: https://beatstudio.tv/kontakt/

IV.
Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Karolina Erdmann. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://beatstudio.tv/polityka-prywatnosci/
 2. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://beatstudio.tv/regulamin-promocji-beatstudio-ccc/
Przewiń na górę