• Rodzaj:
 • Gatunek:
 • Czas trwania:
 • Trener:
Regulamin konkursu
#KeepTheSunshine

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu #KeepTheSunshine jest platforma treningowa Beat Studio TV prowadzona pod działalnością Yoga Beat Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Sarmackiej 10F/10 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952124, NIP 9512534985, REGON 521224940. 
 2. Konkurs będzie przeprowadzany od 15 września 2021 r. do 14 listopada 2021 r. na platformie treningowej Beat Studio TV oraz Instagramie.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik platformy treningowej Beat Studio TV (www.beatstudio.tv). 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • Realizacja 30-dniowego wyzwania treningowego #KeepTheSunshine dostępnego na platformie treningowej Beat Studio TV
  • Aktywne dzielenie się postępami na Instagram Stories oznaczając profile @beatstudio.tv oraz @roweryembassy 

§3 NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  • 1 rower od marki Embassy o wartości 1900 zł brutto
  • 10 kosmetyków od marki Ukviat o wartości 80 zł brutto 
 2. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT nagrody wymienione w §3 ust. 1 są zwolnione z opodatkowania jako nagrody o jednorazowej wartości do 2000 zł. 
 3. Nagrody wygrane w Konkursie podlegają odbiorowi osobistemu w Yoga Beat Studio (Kielecka 23, 02-550 Warszawa) w ustalonym terminie.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 listopada 2021 r. 
 2. Sposób rozstrzygnięcia konkursu:
  • Organizator wyznaczy 10 osób spośród wszystkich, które ukończą wyzwanie i będą w jego trakcie najaktywniejsze na portalu Instagram. Wybrane 10 osób otrzyma 1 kosmetyk Ukviat / 1 osoba. 
  • Organizator wyznaczy spośród wszystkich, jakie ukończą wyzwanie i będą w jego trakcie najaktywniejsze na portalu Instagram, 1 osobę której udział w konkursie oraz publikowane na prywatnym profilu Instagram Stories uzna za najbardziej angażujące. Wybrana 1 osoba otrzyma rower Embassy. 
 3. Opublikowanie zwycięzców nastąpi poprzez Instagram Stories na profilu organizatora @beatstudio.tv 
 4. Każdy zwycięzca otrzyma od Organizatora wiadomość prywatną na portalu Instagram z informacją o otrzymanej wygranej. 
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Paulina Machaj, manager firmy Karolina Erdmann.  

§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu przy rejestracji na platformie treningowej Beat Studio TV prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 
 2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
Przewiń na górę